Random comic just for your visit

Eidolon: King of Pop

The best superheroes out there are those who were real.
Read the stories of 14 impressively real heroes
drawn by the best artists.

Get lost in the mysterious European city of Bratislava. Preorder the book now to get it for an amazing price.

Títo ľudia pre vás kreslia komiksy

Tomáš Roller

Tomáš Roller

hlavný (nie úhlavný) umelec

Tomáš je bývalý učiteľ, ktorý sa rozhodol nasledovať svoje sny namiesto toho, aby sledoval podvádzajúcich študentov.

Martin Jurík

Martin Jurík

spisovateľ

Martin je neuveriteľne zdatný v ukladaní písmeniek vedľa seba. Takmer sme mu ponúkli miesto tlačiarne.

Tomáš Galata

Tomáš Galata

vyfarbovač

Tomáš je učiteľ, ktorý sa rozhodol opustiť školu, kde bol nútený robiť monotónnu prácu. Teraz vyfarbuje políčka komiksov.