Tomáš Roller

The genius artist who decided to hide his talent on the other side of the pencil. Every time you see the pictures he has drawn your brain says farewell to exactly 376 neurons. If you dare to watch, have a look at his paintings

Na Prahu

“Roztržitý entomológ sa prebudí v odstavenom vlaku a ocitá sa v neznámom meste. Zmeškal svoju zastávku, alebo má jeho cieľová stanica ešte iba prísť?” Kým pripravujeme druhé číslo nášho časopisu Royal Dirties Comics, prečítajte si starší komiks Tomáša Rollera.

Final Station

“A scatterbrained entomologist wakes up in a train. It appears to be staying in a really strange city. Did a man missed his stop or is the final station yet to come?” While we are working hard to finish the second issue of Royal Dirties Comics, you can read this older story by our lead artist Tomas Roller.

Aurora: Záchranná akcia

Jeden zo svojich prvých komiksov Tomáš Roller koloroval ručne. Dopadlo to tak, ako sa dalo očakávať. Prvých šesť strán je nádherných. A aj keď ďalších šesť strán nevyfarbil, to by sme ešte prežili. On ich ale aj stratil.

Aurora: The Rescue Mission

This Tomas Roller’s comic story was never really finished. And it’s really a pity. Legend says there are six more pages, but the artist cannot find them.

Ronald & Donald: Easter Eggs

Do you love the easter season. Spring, family, rabbits eggs… Wait… Rabbits and eggs? Does it make more sense to you than to Ronald and Donald?

Ronald a Donald: Veľká Noc

Drahí milovníci sviatkov,
Nezdá sa aj Vám zvláštne, že Veľká Noc sa spája tak so zajacami ako aj s vajíčkami. Pozrite si, aké problémy to spôsobuje Ronaldovi a Donaldovi. Ešte stále si myslíte, že veľkonočné zvyky sú v poriadku?

Ronald a Donald: Rýchle jedlo

Ako uvidíte, Ronald a Donald sa v tejto epizóde konečne dostanú k jedlu. Bez vašej pomoci by sa im to určite nepodarilo. Neprestávajte im prosím posielať svoje ťažko zarobené peniaze.