July 6, 2019

Final Station

“A scatterbrained entomologist wakes up in a train. It appears to be staying in a really strange city. Did a man missed his stop or is the final station yet to come?” While we are working hard to finish the second issue of Royal Dirties Comics, you can read this older story by our lead artist Tomas Roller.

Na Prahu

“Roztržitý entomológ sa prebudí v odstavenom vlaku a ocitá sa v neznámom meste. Zmeškal svoju zastávku, alebo má jeho cieľová stanica ešte iba prísť?” Kým pripravujeme druhé číslo nášho časopisu Royal Dirties Comics, prečítajte si starší komiks Tomáša Rollera.