May 23, 2019

Aurora: Záchranná akcia

Jeden zo svojich prvých komiksov Tomáš Roller koloroval ručne. Dopadlo to tak, ako sa dalo očakávať. Prvých šesť strán je nádherných. A aj keď ďalších šesť strán nevyfarbil, to by sme ešte prežili. On ich ale aj stratil.

Aurora: The Rescue Mission

This Tomas Roller’s comic story was never really finished. And it’s really a pity. Legend says there are six more pages, but the artist cannot find them.