April 22, 2019

Ronald & Donald: Easter Eggs

Do you love the easter season. Spring, family, rabbits eggs… Wait… Rabbits and eggs? Does it make more sense to you than to Ronald and Donald?

Ronald a Donald: Veľká Noc

Drahí milovníci sviatkov,
Nezdá sa aj Vám zvláštne, že Veľká Noc sa spája tak so zajacami ako aj s vajíčkami. Pozrite si, aké problémy to spôsobuje Ronaldovi a Donaldovi. Ešte stále si myslíte, že veľkonočné zvyky sú v poriadku?