December 18, 2018

O červenej čiapočke

Jedného krásneho dňa sa adolescentné dievča Červená čiapočka vybrala za starou mamou. Adolescentné preto, lebo hádam žiadna normálna matka by neposlala malé dievča osamote krížom cez celý les.

Ronald & Donald: The Japanese Mission

From Hawaii to Japan, or better – from Pearl Harbor to Hiroshima. You’ll surely understand, boss, how urgently I needed to repeat the raid on Hiroshima and drop an atomic bomb there. A symbolic one, of course.